Administracja i zarządzanie

Administracja serwerem przez naszą firmę jest dogodnym sposobem na posiadanie własnego serwera dedykowanego bez potrzeby posiadania wiedzy w zakresie obejmującym administracje w środowisku *Unix 

Nasza rola Administratora zaczyna się od momentu wyboru :

1. Data Center uwzględniając planowany budżet klienta i jego zapotrzebowanie na konkretne zaplecze techniczne ( łącze, adresy IP, lokalizacja, moc obliczeniowa itmp.)
2. Wybór Systemu operacyjnego i panelu dostępowego dla klienta .
3. Instalacji wymaganych usług na wcześniej spreparowanym systemie .
4. Zabezpieczenie oprogramowania, usług i systemu przed szkodliwym działaniem osób trzecich .
5.Rozpoczęcie administracji na maszynie zdalnej według kryteriów określonych jako STANDARD lub PREMIUM .

Zakres obowiązków może obejmować również przykładową specyfikacje:

System zabezpieczeń
- Brute Force Detector - do 10 błędnych logowań , następnie blokada : 15 minut
- Logowanie wszystkich prób BF
- Resetowanie błędnych prób logowania w określonym limicie co 24 godziny .
- ochrona przed skanowaniem portów
- śledzenie procesów
- dwa niezależne systemy firewall
- kopie zapasowe wykonywane w szyfrowanym tunelu protokołu SSH
- zewnętrzny serwer backup-owy z bezpośrednim wpięciem LAN bez dostępu do zewnętrznej sieci .
- autendykacja miedzy serwerami na podstawie kluczy RSA
- ograniczenie wykonywania potencjalnie niebezpiecznych funkcji języków skryptowych

System AntyWirusowy
- Działanie 24/dobę jako usługa .
- 4 razy w miesiącu gruntowne skanowanie łącznie z zawartością archiwów
-aktualizacja definicji wirusów co 30 minut

Kopie zapasowe wykonywane są w harmonogramie :

--- Obciążenie : (wzrost zminimalizowany do 20 %)
--- Zajętość Pasma : ( 10 Mbit )

MySQL ::
Wszystkie bazy danych na serwerze produkcyjnym lokalnie - co godzina
- Lokalna Kopia baz danych zawiera przedział z 24 godzin .
- Przechowywanie kopi : lokalnie i zewnętrznie
- Czas wykonywania kopi baz 2 minut od pierwszej minuty każdej godziny, automatyczna synchronizacja następuje w 5 minucie każdej godziny.

Katalogi, Pliki, Ustawienia ::
- Synchronizacja zmian w plikach w postaci snapshots po weryfikacji sum kontrolnych : co 1 godzina
- system full point-in-time backup : co 1 godzina
- przechowywanie kopi zewnętrznie
- zakres przechowywania kopi do 14 dni wstecz
-Pełna kopia zapasowa danych klienckich i ustawień serwera (synchronicznie) oraz kopie wszystkich baz danych (przyrostowa w zakresie 24 godzin na przełomie 14 dni )

Czynności Standardowe :

- analiza wystąpień logowanych zagrożeń
- kontrola retencji logowań informacji jawnych według Dyrektywy 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r.
- kontrola wystąpień obciążeń i ich rozkładu w skali komponentów hardware na linii uptime
- okresowe audyty
- optymalizacja usług skalowana według dostępnego/możliwego zakresu stable